Podologia

Norbere buruaren zaintzarako, klinika honek doan egiten dizkie podologo tratamenduak hala behar dutenei.