Datuen tratamenduaren arduraduna

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak ezartzen duen informazio betebeharrari jarraikiz, jakinarazten dizugu webgune honen titularra dela:
Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroa: KOOPERAZIORAKO ETA GARAPENERAKO ZABALKETA ELKARTEA (aurrerantzean, arduraduna)
IFK/IFZ: G48461065
Erregistro zk.: AS/B/02447/91
Eratze-data: 1991/02/20
Izena emateko eguna: 1991/03/08
Sozietatearen egoitza: Andres Larrazabal kalea, 3, 2. ezk Getxo (Bizkaia)
Telefono-zk.: 94 464 36 94
email: zabalketa@zabalketa.org
Domeinuen izena: www.zabalketa.org (aurrerantzean, webgunea), zer biltegiratzen duten, nola ezabatu, desaktibatu eta abar.

Xedea

Arduradunak erabiltzaileen eskura jarri du dokumentu hau, datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoa betetzeko, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta Datu horien zirkulazio askea (aurrerantzean, DBAO), xedatutakoaren ondorioz ezarritako arau-esparru berrian, bai eta datu pertsonalen babesari buruzko araudi nazionalean ere. Horrez gain, webguneko erabiltzaile guztiei jakinaraziko zaie zeintzuk diren webgune hori erabiltzeko baldintzak.

Webgune honetan sartzen den pertsona orok hartzen du bere gain erabiltzailearen papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutakoak behar bezala kontuan hartu eta betetzeko, bai eta aplikagarri izan daitekeen beste edozein lege xedapen ere.

Arduradunak eskubidea dauka webgunean ager daiteken edozein informazio aldatzeko, erabiltzaileei jakinarazi edo aurrez abisatzeko betebeharrik gabe. Hala, nahikotzat jotzen da arduradunaren webgunean argitaratzea.

Erantzukizuna

Arduraduna salbuetsita dago bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorritako erantzukizunetatik, baldin eta informazio hori manipulatua izan bada edo webguneaz kanpoko hirugarren batek sartu badu.

IP Helbideak

Webgune horretako zerbitzariek automatikoki detektatu ahal izango dute erabiltzailearen IP helbidea eta domeinuaren izena.

IP helbidea ordenagailu bati Internetera konektatzean automatikoki esleitzen zaion zenbakia da. Informazio guzti hori zerbitzariaren jarduera fitxategi batean erregistratuko da, behar bezala inskribatuta, eta horrek ahalbidetuko du aurrerago datuak prozesatu ahal izatea neurketa soilik estatistikoak eskuratu ahal izateko. Horiek ahalbidetuko dute honakoak jakitzea: orrialde kopurua, web zerbitzarietara egindako bisita kopurua, bisiten hurrenkera, sarbide puntua, eta abar.

Esteka politika

Gerta daiteke webgune honek beste webgune batzuetako edukietara birbideratzea. Arduradunak beti ezin dituenez kontrolatu hirugarrenek bere webguneetan sartutako edukiak, ez du bere gain hartzen eduki horiekin lotutako inolako erantzukizunik. Edonola ere, arduradunak adierazi du berehala kenduko duela legeria nazionalaren edo nazioartekoaren, moralaren eta ordena publikoaren aurkako edozein eduki. Hala, berehala kenduko du webgune horretarako birbideratzea, eta agintari eskudunei eduki horren berri emango die.

Arduraduna ez da izango honakoetan bildutako informazio eta edukien erantzulea: foroak, txatak, blog sorgailuak, iruzkinak, sare sozialak edo arduradunaren webgunean hirugarrenei independenteki edukiak argitaratzea ahalbidetzen dien beste edozein baliabide. Hala ere, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen Legearen 11. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez, arduradunak erabiltzaile, agintari eta segutasun indar guztien esku jartzen du bere burua. Hala, aktiboki lagunduko du legeria nazionala edo nazioartekoa, hirugarrenen eskubideak edo moral eta ordena publikoa urratzen dituen eduki oro kentzen edo, hala badagokio, blokatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean sailkapen hori izan dezakeen edukiren bat dagoela, mesedez eskatzen zaio berehala jakinarazteko webgunearen admnistratzaileari.

Webgune hau behar bezala funtzionatzeko berrikusi eta probatu da. Printzipioz, berma daiteke zuzen funtzionatuko duela urteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduetan. Hala ere, arduradunak ez du baztertzen programazio erroreak egoteko aukera, edo ezinbesteko kausak gertatzea (hondamendi naturalak, grebak edo antzeko egoerak) eta horrek ezinezko bihurtzea webguneetarako sarbidea.

Datuen babesa

Arduraduna erabat konprometituta dago datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoa betetzearekin, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera ezarritako arau-esparru berriaren testuinguruan. Erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (aurrerantzean, DBAO). Datu pertsonalen babesari buruzko araudi nazionala ere bada arau-esparru horren parte.

Horrez gain, arduradunak jakinarazten du Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzen duela, eta zure datuak helburu komertzialarekin tratatzeko baimena eskatuko dizula une bakoitzean.

Jabetza intelektual eta industriala

Webgunea, programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionatzeko beharrezkoak diren gainerako elementuak barne, arduradunaren jabetzakoa da, edo, bestela, egileen berariazko lizentzia edo baimena du.
Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektual eta industrialari buruzko araudiarekin.

Horien helburua gorabehera, arduradunak aurretiaz emandako idatzizko baimena behar izango da beti eduki horiek erreproduzitzeko (guztiz edo partzialki), erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta komertzializatzeko. Arduradunak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialerako eskubideen urraketa larritzat joko da.

Zerbitzua ematen duenarenak ez diren baina webgunean ager daitezkeen logotipoak, estuak eta/edo grafikoak dagokion jabearenak dira, eta jabe hori izango da eduki horrekin lotutako balizko gorabeheren erantzulea. Edonola ere, arduradunak horien berariazko eta aurretiazko baimena dauka.

Arduradunak berariaz baimentzen du hirugarrenek zuzenean birbideratu ahal izatea webguneko eduki zehatzetara. Dena den, beti birbideratu behar da arduradunaren webguneko orrialde nagusira.

Arduradunak titularren alde aitortzen ditu dagozkion jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, eta horiek webgunean agertu edo aipatzeak ez dakar horien gaineko erantzukizun edo eskubiderik arduradunarentzat, eta ez du esan nahi horiek babestu, lagundu edo gomendatzen dituenik.

Diseinuko softwareak ahalbidetzen duen irudi guztietan txertatu dira dagozkion egiletzari eta lizentziari buruzko erreferentziak.

Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen balizko urraketei edo webguneko edukiei buruzko edozein ohar egin nahi izanez gero, helbide elektroniko hau erabil dezakezu: zabalketa@zabalketa.org.

Pribatutasun politika

Webgunea, programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionatzeko beharrezkoak diren gainerako elementuak barne, arduradunaren jabetzakoa da, edo, bestela, egileen berariazko lizentzia edo baimena du.

1.- Erabiltzailearentzako informazioa

KOOPERAZIO ETA GARAPENERAKO ZABALKETA ELKARTEAK webguneko erabiltzaileei jakinarazten die zein den bere webgunean nabigatzearen bidez jaso daitezekeen erabiltzaile eta bezeroen datu pertsonalak babestu eta tratatzeko bere politika.

KOOPERAZIO ETA GARAPENERAKO ZABALKETA ELKARTEA da erabiltzailearen datu pertsonalak tratatzeko arduraduna; horrenbestez, datuen tratamenduari buruzko honako informazio hau ematen da:

Datuen tratamenduaren helburua: Erabiltzailearekin harreman komertziala mantentzea. Honako hauek dira tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak:

  • Publizitate jakinarazpenak bidaltzea posta elektronikoz, faxez, SMSz, MMSz, sare sozialen bidez edo beste edozein baldiabide elektroniko edo fisikoren bidez (oraingoa edo etorkizunekoa), baldin eta jakinarazpen komertzialak egitea ahalbidetzen badu. Jakinarazpen horiek KOOPERAZIO ETA GARAPENERAKO ZABALKETA ELKARTEAK egingo ditu, eta bere produktu eta zerbitzuekin edo bere kolaboratzaile do hornitzaileekin (baldin eta promozio akordioren bat lotu badute) lotuta egongo dira. Kasu honetan, hirugarrenek inoiz ere ez dituzte eskuratuko datu pertsonalak.
  • Erabiltzaileak bere eskura jarritako harremanetarako edozein bidetatik egindako enkarguak, eskariak edo antzekoak izapidetzea.
  • Webguneko albisteen buletina bidaltzea.

Datuak gordetzeko irizpideak: Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira harik eta interesdunak bertan behera uzteko eskatzeko, datuen gaineko bere eskubideak baliatuz. Edonola ere, aplikatu beharreko legezko preskripzio epeak gainditzean ezabatu egingo da.

Datuen lagapena edo hartzailea: Datuak ez zaizkio hartzaile bati ere jakinarazi eta lagako.

Interesdunen eskubideak:

  • Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.
  • Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko eta horien tratamendua mugatu edo horri aurka egiteko eskubideak, bai eta erabaki indibidual automatizatuen xede ez izatekoa ere.

Eskubideak egikaritzeko harremanetarako datuak:

Behar bezala identifikatu behar da eta argi eta garbi eskatu behar du baliatzeko eskubidea.

  • Posta helbidea: KOOPERAZIO ETA GARAPENEKO ZABALKETA ELKARTEA – Andres Larrazabal 3, 2. ezk. Getxo (Bizkaia)
  • Helbide elektronikoa: zabalketa@zabalketa.org

2.- Erabiltzaileak emandako informazioa

18 urtetik beherakoa bazara, ezin dituzu inprimakiak erabili gure webgunean.

Erabiltzaileek beren datuak sartuz harremanetarako inprimakietan edo horiek aurkeztuz deskargatzeko inprimakietan, berariaz eta modu libre eta garbian onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla arduradunak eskariari erantzuteko. Hala, gainerako eremuetan datuak sartzea hautazkoa da.

Erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak benetakoak direla, eta horietan dagoen edozein aldaketa jakinarazi beharko du.

Webgunearen bidez eskatutako datu guztiak beharrezkoak dira erabiltzaileari zerbitzu bikaina eman ahal izateko. Datu guztiak eman ezean, ezin daiteke bermatu arduradunak emandako informazioa eta zerbitzuak beharrizanetara egokituko direnik erabat.

3.- Segurtasun neurriak

Bat etorriz datu pertsonalak babesteko indarrean dauden araudietan xedatutakoarekin, arduraduna bere erantzukizunpeko datu pertsonal guztiak tratatzeko DBAO eta DBLO araudietako xedapen guztiak betetzen ari da. Datu horiek modu zilegi, leial eta gardenean tratatzen dira interesdunari dagokionez, eta tratamenduaren xedeari dagokionez, modu egokian, beharrezkoan mugatuan.

Arduradunak bermatzen du antolaketarako politika eta politika tekniko egokiak ezarri dituela DBAOk eta DBLOk ezartzen dituzten segurtasun neurriak aplikatzeko. Horien helburua da erabiltzaileen eskubideak eta askatasunak babestea, eta horiek baliatu ahal izateko beharrezko informazioa jakinarazi zaie.

4.- Segurtasun tarteak

Arduradunak webgune honek erabiltzen duen datu-baseari edo gure nahiz hirugarrenen zerbitzuei eragin ahal dien edozein segurtasun tarteren berri emango die ukitutako pertsona guztiei eta agintariei, tartea antzeman eta hurrengo 72 orduen baitan.

Aplika daitekeen legeria eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo bertan garatutako jarduerekin lotutako galdera edo gatazka guztiak konpontzeko espainiar legeria aplikatuko da. Bada, horren mende gelditzen dira berariaz alderdiak, eta horien erabileratik eratorritako edo horrekin lotutako gorabehera guztiak ebazteko eskumena izango dute Bizkaiko Epaitegi eta Auzitegiek.